ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
623
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,527
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,682
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


น.ส.ขวัญชนก ฤทธิ์บัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุขฯ


นางสาวศุภิสรา คงบุญเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายคมสันต์ แย้มชื่น
พนักงานขับรถ


นายวันชัย คุ้มวงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย ศรีสวัสดิ์
คนงานประจำขยะ


นายหล้า มะณีสาร
คนงานประจำรถขยะ


นายพินิจ ตันติพรวิฑูร
คนงานประจำรถขยะ


นายหาญศึก เอี่ยมอนงค์
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล ภารกิจ


นายพิษณุ ถาวรเลิศรัตน์
ภารโรง


นางไพรรัตน์ สุขหงษ์
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ
นางแก้ว ทองชู
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งประภา ทองม้วน
คนงานทั่วไป


นายธนากร ขันธจิตต์
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล