ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
623
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,527
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,682
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

นางสาวสายหยุด เจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางวรัชยา ไชยนุรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ศิริขวัญ วงศ์เจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.


น.ส.ปลิตา สินอยู่
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


คนงานทั่วไป
นายณัฐกร เอกรัตนกิตติ


นางสาวสุธิสา สระบุรินทร์
คนงานทั่วไป


น.ส.หทัยทิพย์ สระบุรินทร์
คนงานทั่วไป