ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
471
เดือนที่แล้ว
1,718
ปีนี้
3,756
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
34,790
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ10 พ.ย. 2561
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ10 พ.ย. 2561
3การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์10 พ.ย. 2561
4การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง10 พ.ย. 2561
5การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล10 พ.ย. 2561
6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป10 พ.ย. 2561
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ10 พ.ย. 2561
8การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล10 พ.ย. 2561
9การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป10 พ.ย. 2561
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ10 พ.ย. 2561
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ10 พ.ย. 2561
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป10 พ.ย. 2561
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ10 พ.ย. 2561
14การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ10 พ.ย. 2561
15การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร10 พ.ย. 2561
16การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด10 พ.ย. 2561
17การขอใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ10 พ.ย. 2561
18การขอใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ10 พ.ย. 2561
19การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล10 พ.ย. 2561
20การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล10 พ.ย. 2561

12  >> >|