ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
623
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,527
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,682
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ


นายสุริยา ชอบเสียง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ


นายสุทัศน์ พิศดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ


นางนฤมล สมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นางสาวบุญจันทร์ ช่างกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นายอนุวัฒน์ เมฆปั้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นางสาวทัศวรรณ ถาวรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นายณัฐพล เจริญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นายอนุพงศ์ มิตรเจือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2


นายจำรัส ชมจุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2


นายประทิน กำแพงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2


นางสาวประภาพรรณ ถาวรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2