ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
478
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,382
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,537
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


1
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
15 กันยายน 2566

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
06 กันยายน 2566

การคืนหลักประกันสัญญา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
06 กันยายน 2566

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
30 สิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 98 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
02 พฤษภาคม 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยสองครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
21 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
21 เมษายน 2566

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
21 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง มาตรตระาการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
17 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
10 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
10 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา วันมาสาย วันขาดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
08 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (93 รายการ)