ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
623
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,527
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,682
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


1
พิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรม หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ ๑ (ระยะ ๖ ชั่วโมง ) โดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรม หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ ๑ (ระยะ ๖ ชั่วโมง )
โดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
21 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระการประชุมและตอบข้อซักถามตามระเบัยบของทางราชการต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น.

เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระการประชุมและตอบข้อซักถามตามระเบัยบของทางราชการต่าง ๆ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองเสือ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองเสือ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
เรื่อง -แผนการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองเสือ
-แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองเสือ
นำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พร้อมด้วย นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวพัศญามนตร์ อยู่เย็น รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวขวัญชนก ฤทธิ์บัณฑิต หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขฯ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ
15 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ  เพื่อปรึกษาหารือการกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

นำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พร้อมด้วย นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

20 มกราคม 2566

เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พร้อมด้วย นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พ.ต.อ.ปัญญา วิเศษพานิชกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ
เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
10 มกราคม 2566

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
06 มกราคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ครับ
30 สิงหาคม 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ
นำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
16 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานสภา
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสภา
15 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานสภา
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๒ 
25 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ
โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
05 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ ๓,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น.

เทศบาลตำบลหนองเสือ
โดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ ๓
ณ ห้องประชุมปิยะลาภ ชั้น ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
05 กรกฎาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต๒ เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ครับ
30 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น.,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น.
 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕
โดย นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ดร.จารุพิชญา ตลับนาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเสือ  
29 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสือ โดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานกรรมการ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวจารุวรรณ ตลับนาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
26 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)