ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
478
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,382
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,537
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


1
โครงการอบรม หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ ๑ (ระยะ ๓ ชั่วโมง) วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.
การอบรม หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ ๑ (ระยะ ๓ ชั่วโมง)
วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ
นายจิตตวัฒน์ สันทบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
และ
นายจิรัฐิติกาล สหัสรังสีสกุลผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองเสือ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอห แนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
21 สิงหาคม 2566

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
โดยมี นายธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานในพิธี
นำโดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พร้อมด้วยนางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและประชาชนเทศบาลตำบลหนองเสือ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
12 สิงหาคม 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น.
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จัดกิจกรรม
๑. ทบทวนวันวาน
๒. ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ม.๕ และ ม.๖ “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” แบบฉบับ หนองเสือ
โดยวิทยากรจาก สถาบันอาศรมศิลป์
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
10 สิงหาคม 2566

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙:๑๙ น.
โดยมี นายธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานในพิธี
โดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายโกมินทร์ สุขผลิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและประชาชนเทศบาลตำบลหนองเสือ
เข้าร่วมพิธีในวันนี้ครับ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
28 กรกฎาคม 2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้า สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้า สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

28 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๐๐ น.
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พร้อมด้วยนางสาวศุภิสรา คงบุญเกิด เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
28 กรกฎาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗:๓๐ น.
ร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายโกมินทร์ สุขผลิน เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและประชาชนเทศบาลตำบลหนองเสือ
ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
28 กรกฎาคม 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จัดกิจกรรม
๑. ทบทวนวันวาน
๒. การนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยวิทยากร ศูนย์ปฏิบัติธรรมบวรสถาน
อาจารย์ บวร นุ่นขาว
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบวรธรรมสถาน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
27 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
25 กรกฎาคม 2566

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
25 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
25 กรกฎาคม 2566

โครงการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น.
โดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ประธานโครงการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ร่วมเปิดโครงการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในวันนี้ครับ
ณ ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
21 กรกฎาคม 2566

 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น.
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จัดกิจกรรม
๑. ทบทวนวันวาน
๒. สุขภาพกาย
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ในวัยผู้สูงอายุ
๓. การบริหารสุขจิตในวัยผู้สูงอายุ
๓.๑ การยอมรับสภาพสังคม
๓.๒ การมองโลกในแง่ดี
๓.๓ การหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว
โดยวิทยากร จาก โรงพยาบาลหนองเสือ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
06 กรกฎาคม 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จัดกิจกรรม
๑. ทบทวนวันวาน
๒. การนวดแผนไทย/ธรรมชาติบำบัด
๒.๑ การนวดแผนไทยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (นวดให้ตนเอง/นวดให้ผู้อื่น)
๒.๒ ประโยชน์ของการนวด
โดยวิทยากร จาก แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลหนองเสือ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
29 มิถุนายน 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดกิจกรรม ๑. ทบทวนวันวาน ๒. การฝึกอาชีพและงานฝีมือต่างๆ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น.
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จัดกิจกรรม
๑. ทบทวนวันวาน
๒. การฝึกอาชีพและงานฝีมือต่างๆ
๒.๒ การทำดอกไม้จันทน์
โดยวิทยากร จาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กสร.) อำเภอหนองเสือ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
22 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (106 รายการ)