ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
623
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,527
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,682
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256629 ส.ค. 2566
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256615 ส.ค. 2566
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25663 ส.ค. 2566
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยแรก สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256622 พ.ค. 2566
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยแรก ครั้งที่ 1/256627 ก.พ. 2566
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ21 ก.พ. 2566
7ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองเสือว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 13 ธ.ค. 2565
8ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ15 พ.ย. 2565
9ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25652 พ.ย. 2565
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 19 ส.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 18 ส.ค. 2565
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 256525 ก.ค. 2565
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 256517 พ.ค. 2565
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256527 เม.ย. 2565
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256414 ต.ค. 2564
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 /256428 ก.ย. 2564
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256430 ส.ค. 2564
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1/256413 ส.ค. 2564
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/25646 ก.ค. 2564
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญแรก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256411 มิ.ย. 2564

1 2   >>  >|