ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
478
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,382
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,537
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรมและความโปร่งใส่ ของเทศบาลตำบลหนองเสือ (พ.ศ.2566-2570) 12 ต.ค. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 256519 เม.ย. 2565
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 256130 มี.ค. 2565
4ประกาศ มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต8 ม.ค. 2562
5ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม8 ม.ค. 2562
6ประกาศ มาตราการป้องกันการรับสินบน8 ม.ค. 2562
7ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 ม.ค. 2562
8แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-256414 พ.ย. 2561

1