ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
478
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,382
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,537
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 มี.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 มี.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การกำหนดจำนวนลา วันมาสาย วันขาดราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25668 ก.ย. 2565
4แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 เม.ย. 2565
5แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ25 ก.พ. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ต.ค. 2564
7คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 102/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการสำนัก/กอง23 ก.ค. 2564
8คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 62/2564 เรื่อง การแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.พ. 2564
9คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 61/2564 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.พ. 2564
10นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี9 ก.ค. 2563
11คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 ก.ค. 2563
12แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)25 มิ.ย. 2563
13แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
14มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองเสือ13 ก.พ. 2563
15มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา 13 ก.พ. 2563
16มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง13 ก.พ. 2563
17มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 13 ก.พ. 2563
18งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 มิ.ย. 2562
19มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 3 ม.ค. 2562
20แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2 ม.ค. 2562

1 2   >>  >|