ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
623
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,527
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,682
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียนขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป 17 พ.ย. 2565Not FoundDownload
สำเนาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 และคำร้องขอใบอนุญาต ตามแบบ อภ.1 3 พ.ค. 2565Not FoundDownload
สำเนาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องตลาด (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 และคำร้องขอใบอนุญาต ตามแบบ ตล.1 3 พ.ค. 2565Not FoundDownload
สำเนาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2554 และคำร้องขอใบอนุญาต ตามแบบ สณ.1ร้านประจำที่ / คำร้องแบบ สณ.4 เร่ขาย  3 พ.ค. 2565Not FoundDownload
สำเนาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหร พ.ศ.2554 3 พ.ค. 2565Not FoundDownload
หนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด 25 มี.ค. 2565Not FoundDownload
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ด.ส.10) 15 มี.ค. 2565Not FoundDownload
คู่มือประชาชน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2563 16 ก.พ. 2565Not Foundไม่พบเอกสาร
คู่มือประชาชน 16 ก.พ. 2565Not FoundDownload
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  10 ก.พ. 2565Not FoundDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ก.พ. 2565Not FoundDownload
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 11 ม.ค. 2564Not FoundDownload
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 5 ม.ค. 2564Not Foundไม่พบเอกสาร
แผ่นพับการจัดการขยะอินทรีย์ 10 มิ.ย. 2562Download
แผ่นพับการจัดการขยะอันตรายครัวเรือน 10 มิ.ย. 2562Download
แผ่นพับรณรงค์ลดละเลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก 10 มิ.ย. 2562Download
แผ่นพับรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก 10 มิ.ย. 2562Download
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1